Skip to content

Leverans & försäljning av jord

Allt underlag du behöver

Berg & grus

I Borgstena finns vår egen täkt. Där tar vi fram både naturgrus och bergkrossprodukter av alla sorter. På så vis kan vi erbjuda dig det mesta du behöver till bygget eller trädgården. Några exempel på produkter: Stenmjöl, makadam, slitlager, bärlager, förstärkning, råberg, alla typer av sand och grus, singel samt natursten.

Jord & bark

I vår egen jordtillverkning tar vi fram olika typer av jord och barkprodukter, allt efter kundernas behov. Vi har en gedigen kvalitetsuppföljning på våra produkter och erbjuder till exempel: Anläggningsjord, planteringsjord, ängsjord, dressjord, torv, samt täckbark och barkmull.

Anläggningsmaterial