Skip to content

Uthyrning av container och byggsäck

 

Vi sorterar och administrerar

Att sortera avfall och återvinna det på rätt sätt är viktigt men kan vara ett tidsödande arbete. Fristads Express har ett stort utbud av containers och lösflak för uthyrning. Dessa finns i storlekar från 5 till 35 m3 för att passa alltifrån det stora bygget till vindsröjningen.

Självklart hjälper vi till med sortering och transport till rätt ställe. 

Handlar det om en rivningsentreprenad kan vi även här bidra med både kapacitet och erfarenhet.

Återvinning
Återvinning

Byggsäck för avfall

För dig som behöver en kostnadseffektiv men mindre utrymmeskrävande lösning, erbjuder vi storsäckar för till exempel bygg- eller trädgårdsavfall. Vi lämnar och hämtar säcken med kranbil. Det enda du behöver göra är att fylla den (dock ej med farligt avfall) och märka den med det innehåll den har. Säckarna finns i storlekar från 200 liter till 2m3